Menu
Your Cart

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als productiebedrijf van unieke exclusieve buitenverlichting en tuinornamenten vinden wij het belangrijk om verantwoord om te gaan met onze mensen, grondstoffen, materialen en producten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent, voor een familiebedrijf als KS Verlichting, investeren in duurzaamheid, duurzaam inkopen, afval scheiden en recycling, een circulair assortiment* en sociale betrokkenheid. MVO staat bij ons centraal en heeft bij alle medewerkers een hoge prioriteit. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Binnen al onze bedrijfsprocessen zoals productie, inkoop, verkoop en personeelsmanagement houden wij rekening met de maatschappelijke effecten van onze activiteiten. We maken bij KS Verlichting bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit en staan voor duurzaam ondernemerschap.

Bij KS Verlichting werken mensen met passie voor verlichting. Het creëren en bieden van werkgelegenheid, met goede arbeidsomstandigheden, is een belangrijke economische en maatschappelijke bijdrage van onze onderneming. Veiligheid en ergonomie staan hoog in het vaandel en we hechten veel waarde aan een motiverende werkomgeving. KS Verlichting is een laagdrempelige organisatie die openstaat voor initiatieven en ideeën van medewerkers. Elke medewerker is een belangrijke schakel om tot een goed eindproduct te komen. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van goed gekwalificeerde mensen is voor ons belangrijk. Dit proberen we te bereiken d.m.v. scholing en training, een veilige werkplek en een corporate responsibility.We zijn bij KS Verlichting van mening dat iedereen de mogelijkheid geboden moet worden om daar waar mogelijk aan het arbeidsproces deel te nemen. In de huidige economie hebben (jonge) mensen met een handicap vaak moeite met het vinden van een geschikte baan, bij KS Verlichting bieden wij ook Wajong-ers een arbeidsplaats waarin zij voor hen toegespitste werkzaamheden uit kunnen voeren.

KS Verlichting is een erkend leerbedrijf, zo leveren wij een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en overdracht van kennis aan anderen die het vak willen leren. Met regelmaat worden er leerlingen / stagiaires geplaatst bij KS Verlichting.

Bij KS Verlichting hechten we veel waarde aan de teamspirit. Er worden met regelmaat activiteiten georganiseerd om het bestaande groepsgevoel te behouden en te versterken. Verder worden onze medewerkers gestimuleerd een gezond eet- en bewegingspatroon te onderhouden.  Wekelijks wordt er een vers fruitpakket geleverd met fruit van lokale telers.

Bij KS Verlichting streven we ernaar de schadelijke effecten van de werkzaamheden op het milieu te minimaliseren. We zijn hier continue bewust van en zijn altijd op zoek naar opties om dit verder te ontwikkelen en te waar mogelijk te verbeteren. Onder andere door het gebruik van verpakkingsmateriaal zo veel als mogelijk te beperken en te kiezen voor zo veel mogelijk natuurlijke materialen. We proberen verspilling zo veel mogelijk tegen te gaan.  Voor onze klanten verpakken we alle orders met recyclebaar materiaal die makkelijk te scheiden zijn of te hergebruiken. Daarnaast passen wij energiebesparende verbeteringen toe in onze huisvesting, zoals het plaatsen van bewegingssensoren en energiezuinige lampen in ons kantoor, de werkplaatsen, toiletten en het magazijn. Bij alle vernieuwingen die wij verder doen, is het uitgangspunt dat het moet passen binnen MVO. Wij werken regelmatig samen met lokale bedrijven. De dagdagelijkse benodigdheden kopen we zoveel mogelijk lokaal in.

Bij KS Verlichting maken we al ruim 40 jaar de mooiste verlichtingsarmaturen en werken we alleen met hoogwaardige materialen. Met de grootste zorg en aandacht kiezen we alleen de beste materialen voor onze ontwerpen. We leveren op basis van kennis en vakmanschap echte kwaliteitsverlichting. Bij de totstandkoming van onze producten wordt de nadruk gelegd op; de kwaliteit, duurzaamheid, circulariteit, eenvoudige montage, milieuvriendelijke productie, milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal. De verlichtingsarmaturen van KS Verlichting hebben een lange levensduur, op het moment van vervanging kunnen er onderdelen ter reparatie worden aangeboden of kunnen de te vervangen armaturen worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. In al onze armaturen kunnen led technieken worden toegepast. Makkelijk besparen op energie met led lichtbronnen. Led-lichtbronnen gebruiken 85% minder energie en gaan veel langer mee (bijna 20x) dan een ouderwetse gloeilamp.


* KS Verlichting neemt circulariteit mee in alle aspecten van haar ontwerpen om producten circulair te maken. Rekening houdend met de functie van het product, de oorsprong van de grondstoffen en de energie om het product te fabriceren. Wij produceren producten met een lange levensduur. Onze ontwerp strategieën zijn; Compatibiliteit met als doen ons product goed te laten functioneren met ander producten of productonderdelen, gemak van onderhoud en reparatie met als doel de kwaliteit van het product langer te behouden en ervoor te zorgen dat het minder snel aan vervanging toe is, gemakkelijk te onderhouden en te repareren producten, demontage en re-assemblage met als doel het product gemakkelijker te demonteren en re-assembleren met behoud van de oorspronkelijke functie van de verschillende productonderdelen duurzaamheid met als doel een lange levensduur garanderen door een optimale productbetrouwbaarheid, hechting met als doel de gebruiker aan het product gehecht laten raken zodat er aanmoediging is om het product met zorg te behandelen en minder snel te vervangen, aanpasbaarheid met als doel het ontwerp van het product zo te maken dat er mogelijkheden zijn om het product aan te passen zodat het beter voorziet in de wensen van de gebruiker en ook in de gebruikersbehoeften van toekomstige productgeneraties kan worden voorzien.

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid ondersteunt KS Verlichting verschillende maatschappelijke initiatieven, in de vorm van sponsering bij een aantal sport verenigingen waaronder voetbalvereniging SC Spirit ’30 en donaties aan goede doelen. Initiatieven zijn kleinschalig en lokaal van karakter gericht op gezondheid, sport en milieu.

De visie van KS Verlichting 'meer dan licht alleen' heeft een inspirerende en leidende werking. We nemen een lange termijn visie in de hand om op de juiste manier zaken te doen; gefundeerd, verantwoord, eerlijk, betrouwbaar en met een hoog moraal. Het belang van onze werknemers, partners en de consument staat daarbij centraal. Onze visie op ondernemen heeft waarden en standaarden die door ons zijn samengevat in de Code of Conduct. Een verklaring waarin staat omschreven wat de waarden en standaarden zijn die wij gebruiken als richtlijn voor de omgangsnormen tussen KS Verlichting en haar werknemers, zakenpartners en consumenten. De directie en het management van KS Verlichting erkent de normen, waarden en etiquette zoals deze in de Code zijn opgenomen. Door op een deugdelijke en verantwoorde manier te handelen zijn we zo ver gekomen. Bij KS Verlichting baseren we onze visie van ondernemen op vertrouwen, gemeenschappelijke waarden en normen. We hebben hoge verwachtingen en doelstellingen aan onszelf om op een eerlijke, open en ethisch verantwoorde manier zaken te doen.


Vragen over ons bedrijf?

Bel 0228 56 66 90 of mail info@ks-verlichting.nl


Made by hand
Made by hand

CONSUMENTEN WEBSHOP

Voor de meest uitgebreide collectie gaat u naar de KS Verlichting Premium dealer.

 

  

BLADER DOOR ONZE CATALOGUS


Welkom in de wereld van KS Verlichting! Blader door onze digitale catalogus en maak kennis met onze binnen- en buitenverlichting.